Kontakt


 Biuro podstawowe Posła na Sejm RP Anny Paluch

ul. Kościelna 4
34-400 Nowy Targ
tel. (18) 266-27-53
kom. 508 252 300
kom. 508 252 400
fax (18) 266-27-53
Anna.Paluch@sejm.pl
 

Filia Biura Posła na Sejm RP Anny Paluch

ul. Rynek 12
34-600 Limanowa
kom. 505 490 442
biurolimanowa@gmail.com

_________________________________________

Klauzula informacyjna wraz z klauzulą zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Poselskie Anny Paluch z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ; 
2) kontakt z administratorem ochrony danych osobowych: 
     a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych Biuro Poselskie Anny Paluch, ul. Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ, 
     b) e-mail: anna.paluch@sejm.pl 
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu/celach podjęcia interwencji lub kontaktu z biurem; 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem podjęcia interwencji podanie danych osobowych jest niezbędne do kontaktu; 
5) Pani/Pana dane osobowe w razie konieczności będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres sprawowania mandatu przez senatora; 
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania; 
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Poselskie Anny Paluch z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kościelna 4, w celu i zakresie niezbędnym do podjęcia i prowadzenia zgłoszonej sprawy interwencyjnej.
_________________________________________

 
 

 
 
     
Copyright © 2005-2023 Anna Paluch