2018-08-15 Wojsko Polskie jest dumą naszego narodu - 98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłą walecznością, ofiarnością i zadziwiło świat Bitwą Warszawską. Żołnierze, dziękuje Wam za Waszą codzienną służbę i zaanga >>
2018-08-14 Chcemy Warszawy ambitnej i uczciwej - Chcemy ambitnej i uczciwej Warszawy. To hasło, z którym będziemy walczyli o przyszłość naszego miasta - powiedział Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas konferencji prasow >>
2018-08-09 Stawiamy na żywność wysokiej jakości - Stawiamy na żywność wysokiej jakości, która kojarzy się ze zdrowiem, czy tradycją wytwarzania - to kierunek, który wspieramy. Zależy nam, aby to właśnie polska żywność wyróżniała >>
2018-08-08 Trzeba walczyć o uczciwą Warszawę - Musimy skoncentrować się na budowie nowych dróg, na połączeniu Warszawy z nowymi autostradami, nowymi drogami krajowymi, na budowie nowych obwodnic. Nie na sporach politycznych - powiedział >>
Copyright © 2005-2018 Anna Paluch