2018-11-20 Europoseł PiS J. Wiśniewska: Sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku Na forum Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) odbyło się wysłuchanie nt Polski w związku z niedawną misją delegacji LIBE w Polsce poświęconej pr >>
2018-11-19 Pokazaliśmy światu, że Polacy potrafią być razem - Podczas obecnej kampanii sporo jeździłam po Polsce. Słuchałam ludzi, wiem, jakie są nastroje. Klimat jest dla naszej partii sprzyjający. To nie znaczy jednak, iż można spocząć na laurac >>
2018-11-16 Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki - Kongres 590 jest bardzo ważnym wydarzeniem dla ewolucji gospodarczej Polski. Model wzrostu gospodarczego, który zaproponowaliśmy, jest modelem zrównoważonym. Gospodarka idzie w dobrym kierun >>
2018-11-15 Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe w Pradze - Ten rok jest bogaty w rocznice - świętowaliśmy razem 100-lecie utworzenia Czechosłowacji. Współpraca i spójność Grupy Wyszehradzkiej jest na wysokim poziomie, na jakim jeszcze nigdy wcze >>
Copyright © 2005-2018 Anna Paluch